Britton, Dorothy Guyver

Dorothy Guyver Britton (1922–2015), USAdorothy_britton

Kompositör och poet. Född i Yokohama, kom till USA vid 13 års ålder. Utbildad i USA och England och har bl a studerat för Darius Milhaud.