Aleotti, Vittoria

Vittoria Aleotti (ca 1570-1620 el 1646), Italien Kan vara identisk med Raffaella Aleottti. Nunna och organist i Augustinorden. Anses vara den första kvinnliga tonsättare av sakral musik vars alster kom i tryck (1593) – motettsamlingen Sacrae cantiones quinque, septem, octo & decem vocibus decantande. Hon har skrivit en samling om 21 madrigaler.            

Read Me

Assandra, Caterina

Caterina Assandra (ca 1590-1618), Italien Benediktinernunna och kompositör. Studerade kontrapunkt för Benedetto Re (el. Reggio), som var en av de ledande pedagogerna vid katedralen i Pavia. Har komponerat ett antal motetter och orgelstycken.   Musikexempel › (YouTube)        

Read Me

Baptista, Gracia

Gracia Baptista (1500-talet), Spanien      

Read Me

Boleyn, Anne

Anne Boleyn (1501 el. 1507-1536), England   Mer info ›

Read Me

Caccini, Francesca

Francesca Caccini (1587-1641), Florens, Italien  Italiensk tonsättare, sångare, lutenist, poet och pedagog. Hennes verk ”La liberazione di Ruggiero” anses vara den första operan skriven av en kvinnlig tonsättare. Den hade premiär 1625. Mer info ›            

Read Me

Caccini, Settimia

Settimia Caccini (1591-1638), Italien Kompositör och sångerska (syster till Francesca Caccini), och ingick i den musikaliska Caccini-familjen som bildade vokalgruppen ”Il Concerto Caccini”. Hon var bl a inbjuden av Claudio Monteverdi till Mantua för att sjunga Venus i hans opera ”Arianna”. Endast en aria av hennes kompositioner är bevarad (Gia sperai, non spero hor piu), från 1615.            

Read Me

Casulana, Maddalena

Maddalena Casulana (1544-1590), Italien Italiensk tonsättare, lutenist och sångerska. Hon är den första kvinnliga tonsättare i den västerländska musikhistorien som fått sin musik tryckt och publicerad. Mer info: Maddalena Casulana ›   Exempel på verk: Il Desiderio, fyra madrigaler Il primo libro di madrigali, madrigaler för fyra röster        

Read Me

Cesis, Sulpitia

Sulpitia Cesis (1577-ca 1620), Italien Kompositör och lutenist. Nunna vid S:t Geminiano-klostret i Modena. Enda kända verk är Motetti Spirituali (23 motetter för 2-12 röster), komponerat 1619.        

Read Me

Ginés, Teodora

Teodora Ginés (ca 1530–1598, eller senare), Kuba Kompositör och musiker (spelade vihuela och bandora) och brukar betecknas som den kubanska folkmusikens moder. Född i Santiago de los Caballeros. Flyttade mitten av 1500-talet med sin syster, Micaela Ginés – även hon sångare och kompositör – till Santiago de Cuba. Teodora Ginés tillskrivs bl a sången El son de la Ma Teodora.          

Read Me

Massarenghi, Paola

Paola Massarenghi (1565–1585), Italien Kompositör, som tros ha tillhört en välbärgad familj. Bara ett av henns verk är bevarat, Quando spiega l’insegn’al sommo padre, en andlig madrigal.          

Read Me

Rusca, Claudia

Claudia Rusca (1593–1676), Italien Kompositör, sångare och organist. Nunna vid Umiliate-klostret i Brera, Italien. Hon har bl a komponerat  Sacri concerti à 1–5 con salmi e canzoni francesi  (1630).          

Read Me

Sessa, Claudia

Claudia Sessa (ca 1570-ca 1619), Italien Nunna från aristokratisk familj i Milano. Tillhörde Marie Bebådelse-klostret och har komponerat andliga verk, varav två är bevarade, Occhi io vissi di voi samt Vatteme pur Lascivia, båda i den monodiska stilen.              

Read Me

Vizzana, Lucrezia Orsina

Lucrezia Orsina Vizzana (1590–1662), Italien Sångare, organist och kompositör, verksam i ett kloster i Bologna från åtta års ålder. Hennes verk är tydligt influerade av Claudio Monteverdis. Hon har komponerat ett antal motetter, solo- och duettsånger.        

Read Me