Beatrice de Romans

Bieiris de Romans / Beatrice de Romans (1200-talet), Frankrike Trubadur (trobairitz) från staden Romans i södra Frankrike, om vilket lite finns nedtecknat. Efterlämnat finns versrader till en sång som hyllar en kvinna, Maria, ”Na Maria, pretz e fina valors”      

Read Me

Beatriz de Dia

Beatriz de Dia (1160-1212), Frankrike     Mer info ›

Read Me

Bingen, Hildegard av

Hildegard av Bingen (ca 1098 – ca 1179), Tyskland Hildegard av Bingen föddes i Bemersheim, Tyskland. Sattes vid åtta års ålder i kloster, där hon sedermera blev nunna och abbedissa. Hon är känd för sin musik, sin läkekonst och sina visioner. I sina nedskrivna visioner förutsåg hon både kejsardömets och kyrkans fall. Hon hade en flitig korrespondens med samtida påvar som konsulterade henne i politiska och […]

Read Me

Capio, Iseut de

Iseut de Capio (ca 1140 – ?), Frankrike          

Read Me

Castelloza

Castelloza (tidigt 1200-tal), Frankrike Framstående troubaritz i Auvergne; anses efter Beatriz de Dia vara en av de främsta. Tre-fyra av hennes sånger kan vara kända under hennes namn.          

Read Me

Castelnau, Alamanda de

Alamanda de Castelnau (ca 1160-1223), Frankrike Var förmodligen s k trobairitz (kvinnlig trubadur). Enda kända verk är S’ie.us qier conseill, bella amia Alamanda.            

Read Me

Kassia

Kassia (810? – 867?), Konstantinopel  Bysantinsk abbedissa, kompositör och poet. Har skrivit ett 50-tal bysantinska hymner, varav 23 är upptagna i den ortodoxa kyrkans officiella liturgibok, varav många psalmer fortfarande används. Den mest kända är Kassiani-hymnen som sjungs på heliga onsdagen i påskveckan.   Musikexempel: YouTube ›

Read Me

Tibors de Sarenom

Tibors de Sarenom, el. Tiburge (ca 1130-1198), Frankrike Den hittills tidigast kända trobairitzen (kvinnlig trubadur).          

Read Me

Xosroviduxt

Xosroviduxt (tidigt 700-tal), Armenien En av de tidigast kända kvinnliga kompositörerna. Armenisk psalmdiktare/kompositör och poet. Hon tillskrivs bl a den kanonliknande hymnen (šarakan) Zarmanali e Ints.          

Read Me