Ahlefeldt, Maria Theresia

Maria Theresia Ahlefeldt, född von Thurn und Taxis (1755-1810), Danmark Brukar betecknas som Danmarks första kvinnliga kompositör. Född i Regensburg, Tyskland, död i Prag, men bodde större delen av sitt liv i Danmark. Hon har bl a skrivit libretto till en komisk opera (La Folie, ou quel Conte!), samt baletten (Telemak paa Calypsos Øe, 1792). Dessutom kompositioner för röst och kammarensemble.   Mer info ›      

Read Me

Ahvenjärvi, Sanna

Sanna Ahvenjärvi (1972), Finland Efter studier i komposition vid Mozarteum (Magistra der Künste) har hon studerat musikteori vid Oulu-konservatoriet samt kompositionsstudier vid musikkonservatoriet i Luxemburg. Hon komponerar för orkester, kammarensemble, soloinstrument, kör.   Mer info ›          

Read Me

Alsted, Birgitte

Birgitte Alsted (1942), Danmark En av de ledande kvinnliga tonsättarna i Danmark. Utbildad violinist. Sedan 1972 aktiv som tonsättare och har gjort sig känd för sin experimentella musik. Har arbetat med teater- och balettmusik, improvisation och på senare tid även med elektronik. Birgitte Alsted ›   Exempel på verk: 2002 Zu versuchen, die Fragen 2002: Odysseus on a Minicruise 2006: Dance with Bells    

Read Me

Arho, Anneli

Anneli Arho (1951), Finland Har bl a studerat komposition vid Sibeliusakademin, Helsingfors. Komponerat verk för soloinstrument, kammarensemble, soloröst och ensemble.      

Read Me

Backer-Grøndahl, Agathe

Agathe Backer-Grøndahl (1847-1907), Norge  Norsk kompositör och pianist. Agathe Backer-Grøndahl växte upp i Holmestrand i en välbärgad familj med stort kulturintresse. Hennes föräldrar var amatörmusiker och det var genom dem hon till en början fick pianoundervisning. När Agathe var 10 är gammal flyttade familjen till Christiania. Där fick hon undervisning av tonsättaren och pianisten Halfdan Kjerulf. Han insåg snart att Agathe hade en rik musikalisk […]

Read Me

Bakke, Ruth

Ruth Bakke (1947), Norge Organist och kompositör. Efter studier i Norge och USA, organist och körledare i Bergen. Har skrivit verk för orkester, soloinstrument, kammarensemble, orgel samt för soloröst.   Mer info ›      

Read Me

Barrett, Natasha

Natasha Barrett (1972), Storbritannien och Norge Kompositör, performanceartist och EAM-forskare. Skriver för instrumentalensembler, EAM, ljudinstallationer etc.   Mer info › Webbplats ›          

Read Me

Becker, Irene

Irene Becker (1951), Danmark Kompositör och pianist. Har bl a studerat vid Köpenhamns universitet, Creative Music Studio i Woodstock, New York. Intresserad av världsmusik och har rest i ett stort antal länder. Skriver musik för orkester, kammarensemble, soloinstrument, kör, storband, film- och tv-musik.   Webbplats ›        

Read Me

Berstad, Ragnhild

Ragnhild Berstad (1956), Norge Har studerat vid Oslo universitet och Norges Musikkhøgskole, komposition för Lasse Thoresen och Olav Anton Thommessen. Komponerar för kammarensemble, orkester och elektroakustiskt.   Mer info ›          

Read Me

Bjarnadóttir, Hafdís

Hafdís Bjarnadóttir (1977) Reykjavik, Island Verksam inom orkester- och kammarmusik, filmmusik och ljudinstallation.   Webbplats ›    

Read Me

Bjelke Andersen, Olga

Olga Louise Bjelke Andersen (1857–1940), Norge Tonsättare, pianist och dirigent. Till skillnad från många andra komponerande kvinnor under 1800-talet fortsatte hon sin kompositionsverksamhet även efter giftermålet. Hon har komponerat sånger samt verk för piano, orkester (och s k salongsorkester), samt skrivit åtskilligt av musik till teateruppsättningar i Kristiania/Oslo. Hon grundade en kammarorkester samt var upphovet till Drammens Byorkester.        

Read Me

Bjørntvedt, Kaja

Kaja Bjørntvedt (1981), Norge och Storbritannien Född i Norge. Ljudartist och kompositör, främst elektroakustisk musik.     Webbplats ›

Read Me

Dahl, Vivian

Vivian Dahl (1938), Danmark Arbetar främst med vokalmusik, men även med kammarmusik.   Mer info: Vivian Dahl på Dansk Komponist Forening ›      

Read Me

Dalberg, Nancy

Nancy Dalberg (1881-1949), Mullerup, Danmark    Koncentrerade sig efter 1918 mest på kammarmusik och sånger, eventuellt beroende på de begränsade möjligheterna att få orkestermusik uppförd.   Mer info ›   Musikexempel: Scherzo for string orchestra, op. 6 (1914), Fantasy Piece for cello and piano (1915) Two Orchestral Pieces, opus number 9 (1918) Nancy Dalbergs musik      

Read Me

Due, Alethe

Alethe Wilhelmine Georgine Due, f. Sibbern (1812-1887), Norge Tonsättare till en rad sånger. Gift med Frederik Due, norsk statsminister och Sveriges och Norges minister i Wien. Ledamot i Kungl Musikaliska Akademien.          

Read Me

Egeberg, Fredrikke

Fredrikke Egeberg (1815–1861), Norge Pianist och kompositör. Växte upp i en musikalisk familj, som bl a hade Ole Bull som vän. Hon komponerade främst efter 184o; flera pianostycken och ett 50-tal sånger.   Mer info ›          

Read Me

Eiríksdóttir, Karólína

Karólína Eiríksdóttir (1951), Island Skriver solostycken, kammarmusik, orkestermusik, opera och datorgenererad musik.   Webbplats ›   Musikexempel: Living by the sea – Heimkynni við sjó för röst och piano Concerto för klarinett och orkester Spil – Jouissance för två flöjter  

Read Me

Eränkö, Johanna

Johanna Eränkö (1981), Finland Hon har studerat komposition vid Helsingfors universitet, med fortsatta studier i violin och komposition vid Tampere universitet. Jon komponerar för kammarorkester och kammarensemble, soloinstrument, samt kör.   Mer info ›        

Read Me

Faitelson, Dalia

Dalia Faitelson (1963), Danmark Född i Israel, i Danmark sedan 1991. Har studerat vid Ruben Academy of Music, Jerusalem och vid Berklee College of Music, Boston.   Webbplats ›          

Read Me

Foosnæs, Eva Holm

Eva Holm Foosnæs (1984), Norge Kompositör, sångerska och pianist.        

Read Me

Grenager, Lene

Lene Grenager (1969), Oslo, Norge Är aktiv både som komponist, cellist och dirigent. Hon har arbetat med beställningar från bl.a. Cikada, Ensemble Ernst, Trondheim symfoniorkester, Bodø Sinfonietta, Nordiske Musikkdager, Fylkingen og Affinis ensemble.   Musikexempel: Kvintett: Alpaca Ensemble Kvartett Systema Naturae   Webbplats ›          

Read Me

Griebel
 Wandall
, Thekla


Thekla
 Griebel
 Wandall
 (1866‐1940), Danmark Kompositör, pianist och författare. Studier vid bl a Musikkonservatoriet, Köpenhamn. Har komponerat ett 100-tal verk, främst sånger och pianostycken, men även symfonisk musik, balettmusik och opera (Skjön Karen).        

Read Me

Gunnlaugsdóttir, Elín

Elín Gunnlaugsdóttir, Island (1965) Organist, musiklärare och tonsättare. Har studerat vid Musikhögskolan i Reykjavik och vid Royal College of Music, Haag. Verksam främst inom kör- och kammarmusik.        

Read Me

Hadžiselimović, Edina

Edina Hadžiselimović (1971),Danmark Musiker, kompositör, pedagog. Arbetar främst med kammarmusik, orkestermusik samt med musikteater.   Webbplats ›    

Read Me

Hall, Pauline

Pauline Hall (1890-1969), Norge  Norsk pianist, musikkritiker och tonsättare. Studerade i Norge och i Paris, där hon kom i kontakt med Stravinskij och fransk impressionism. Länk: mic.no

Read Me

Hannikainen, Ann-Elise

Ann-Elise Hannikainen (1946), Finland Har studerat  vid Ernesto Halffter Escriche, Spanien, Academia Moderne de Musica, samt vid Sibeliusakademien, Helsingfors. Har komponerat för piano.        

Read Me

Hedstrøm, Åse

Åse Hedstrøm (1950), Norge/Sverige Musikstudier vid Institute of Sonology, Utrecht, samt för Sven-David Sandström. Har bl a varit chef för Ultima-festivalen i Oslo samt Stockholms Konserthus. Ledamot av Kungl Musikaliska Akademien. Komponerar för kammarensemble, större instrumentalensembler och soloinstrument.   Mer info ›        

Read Me

Heidel, Ida Helene

Ida Helene Heidel (1958), Norge Kompositör och flöjtist. Utbildad bl a vid Norges Musikkhøgskole, Oslo, och New School, Parsons, New York. Komponerar för mindre och större ensembler, elektroakustiskt, teater och ljudinstallationer.   Musikexempel › Webbplats ›        

Read Me

Holmberg, Betzy

Betzy Holmberg (1860–1900), Finland Född i Düsseldorf, uppväxt hos morföräldrarna i Oslo. Musikstudier vid konservatoriet i Köpenhamn, 1877-79, och vid konservatoriet i Leipzig 1880-83. Bland hennes kompositioner kan nämnas ”Andante mit ’Variationen’”, ”Scherzo aus einem Streichquartett” (1881), ”Ola – vier Suite, Präludium und Fuge” (1882) för vilket hon erhöll Mozartstipendium, ”Variationen für Piano und Cello” (1883), ”Drei Sätze aus eine Suite für Orchester” en sonat, […]

Read Me

Holmsen, Borghild

Borghild Holmsen (1865-1938), Norge Pianist, kompositör och musikkritiker. Studerade piano för bl a Agathe Backer-Grøndahl.                

Read Me