Smith, Alice Mary

Alice Mary Smith (1839-1884), Storbritannien Också känd under sitt gifta namn, Alice Mary Meadows White. Brittisk tonsättare verksam under andra hälften av 1800-talet i skuggan av det viktorianska samhället – då symfonin ansågs allt för maskulin för en ung kvinna. Hon var elev till Sterndale Bennett och George MacFarren på Royal Academy of Music. Hennes huvudverk inkluderar två symfonier, fem ouvertyrer, en introduktion, ett Allegro för Piano and Orchestra, flera storskaliga kantater och en stor samling kammarmusik bl.a. fyra pianokvartetter och tre stråkkvartetter. Flera av hennes instrumentalverk har endast nyligen blivit publicerade och tillgängliga för framföranden. I hennes dödsruna från The Athenaeum 13/12 1884, hette det att ”Her music is marked by elegance and grace ... power and energy. Her forms were always clear and her ideas free from eccentricity; her sympathies were evidently with the Classic rather than with the Romantic school.” Smith får anses vara romantiker och hade nog sin främsta inspirationskälla i Felix Mendelssohn. Musiken är melodiös och lätt men har även inslag av...
Läs mer

Louie, Alexina

Alexina Louie (1949), Toronto, Kanada Född i Vancouver, med kinesiskt ursprung. Fick sitt genombrott med O Magnum Mysterium: In Memoriam Glenn Gould, 1983. Komponerar för en rad olika besättningar och genrer, kammarmusik, vokalmusik, EAM, mini-opera etc.   Länkar:  wikipedia, CMC (biografi), CMC (inspelningar), Canadian Encyclopedia, SMCQ                  ...
Läs mer