Beatrice de Romans

Bieiris de Romans / Beatrice de Romans (1200-talet), Frankrike Trubadur (trobairitz) från staden Romans i södra Frankrike, om vilket lite finns nedtecknat. Efterlämnat finns versrader till en sång som hyllar en kvinna, Maria, ”Na Maria, pretz e fina valors”      ...
Läs mer

Bingen, Hildegard av

Hildegard av Bingen (ca 1098 – ca 1179), Tyskland Hildegard av Bingen föddes i Bemersheim, Tyskland. Sattes vid åtta års ålder i kloster, där hon sedermera blev nunna och abbedissa. Hon är känd för sin musik, sin läkekonst och sina visioner. I sina nedskrivna visioner förutsåg hon både kejsardömets och kyrkans fall. Hon hade en flitig korrespondens med samtida påvar som konsulterade henne i politiska och religiösa frågor. 1147-1150 anlade hon ett eget kloster i Rupertsburg. Under åren 1150-1158 (hennes s.k. andra skriftställarperiod) skrev hon ett stort antal antifoner, responsorier, hymner och sekvenser samt ett andligt skådespel ”Ordo virtutum”. Hildegards tonsättande har en egen stil som starkt avviker från den ”klassiska” gregorianska sången och har starka folkmusikaliska inslag.     ...
Läs mer

Kassia

Kassia (810? - 867?), Konstantinopel  Bysantinsk abbedissa, kompositör och poet. Har skrivit ett 50-tal bysantinska hymner, varav 23 är upptagna i den ortodoxa kyrkans officiella liturgibok, varav många psalmer fortfarande används. Den mest kända är Kassiani-hymnen som sjungs på heliga onsdagen i påskveckan.   Musikexempel: YouTube ›...
Läs mer