Hildegard av Bingen (ca 1098 – ca 1179), Tyskland

Hildegard av Bingen föddes i Bemersheim, Tyskland. Sattes vid åtta års ålder i kloster, där hon sedermera blev nunna och abbedissa. Hon är känd för sin musik, sin läkekonst och sina visioner. I sina nedskrivna visioner förutsåg hon både kejsardömets och kyrkans fall.

Hon hade en flitig korrespondens med samtida påvar som konsulterade henne i politiska och religiösa frågor. 1147-1150 anlade hon ett eget kloster i Rupertsburg. Under åren 1150-1158 (hennes s.k. andra skriftställarperiod) skrev hon ett stort antal antifoner, responsorier, hymner och sekvenser samt ett andligt skådespel ”Ordo virtutum”. Hildegards tonsättande har en egen stil som starkt avviker från den ”klassiska” gregorianska sången och har starka folkmusikaliska inslag.