Bright, Dora

Dora Estella Bright, senare Dora Estella Knatchbull  (1862-1951), Storbritannien Pianist och tonsättare. Studerade vid Royal Academy of Music, London. Komponerade balettmusik, men även verk för piano och orkester samt ett antal sånger. Många av hennes kompositioner är inte bevarade.   Mer info ›            

Read Me

Canal, Marguerite

Marguerite Canal (1890-1978), Frankrike      

Read Me

Carreno, Teresa

Teresa Carreno (1853-1917), Venezuela  Pianist, sångare, dirigent och kompositör. Debuterade redan som 8-åring på piano (Irving Hall, New York). Gjorde operadebut som 23-åring. Har bott och studerat i bl a New York och Berlin, gjort en rad turnéer i USA, Europa och världsomfattande. Hon har skrivit ett 40-tal verk för piano, för röst och piano, för kör och orkester samt kammarmusik.   Mer info › […]

Read Me

Chaminade, Cécile

Cécile Louise Stéphanie Chaminade (1857-1944), Paris, Frankrike  Fransk tonsättare och pianist. Chaminade fick sin tidigaste musikaliska träning av sin mor som var pianist. Hon skrev ca 400 kompositioner varav nästan alla publicerades. Chaminade skrev huvudsakligen karaktärsstycken och melodier. Denna musik blev mycket populär och Chaminade erhöll många viktiga priser. 1913 blev hon, som första kvinnliga tonsättare, upptagen i Légion d’Honneur. Stor framgång nådde hon även […]

Read Me

Chefaliady-Taban, Maria

Maria Chefaliady-Taban (1863–1932), Rumänien Pianist, kompositör och musikpedagog. Musikstudier vid bl a musikkonservatoriet i Iasi, i Wien och vid Akademie für Musik und Darstellende Kunst. Efter karriär som konsertpianist återvände hon till Bukarest som sångpedagog. Hon har bl a komponerat ett antal sånger, ofta inspirerade av den rumänska folkmusiken.          

Read Me

Chrétien, Hedwige

Hedwige (Gennaro-) Chrétien (1859–1944), Frankrike Kompositör, professor vid Paris Conservatoire från 1899 (där hon påbärjade sina studier 1874). Hon vann ett antal kompositionstävlingar och komponerade ca 150 verk, för piano, orkester, kammarensemble. Hon skrev även sånger, körstycken, musik till två baletter samt två operor (La Cinquantaine och Menuet de l’Impératrice).            

Read Me

Clarke, Rebecca

Rebecca Clarke  (1886-1979), England/USA Kompositör och violast. Studerade vid Royal Academy of Music, London, och blev en av de första kvinnliga, professionella musikerna.  Studerade komposition för Sir C H Stanford och viola för Lionel Tertis. Hon flyttade 1916 till USA för fortsatt musikerkarriär och komponerade där sitt mest spelade verk, Sonata for viola and piano. Hon har komponerat för kammarensemble, sånger för soloröst och piano samt […]

Read Me

Coleman, Ellen

Ellen Coleman (1886–1973), Storbritannien Dirigent och kompositör. Hon har komponerat musik för bl a soloinstrument, stråkkvartett, pianokvartett och orkester.    

Read Me

Collins, Laura Sedgwick

Laura Sedgwick Collins (1859–1927), USA Sångare, pianist och kompositör. Fick tidigt musikundervisning av sin mor, Emily Sedgwick. Studerade vid Lyceum School of Acting, New York, samt för Antonin Dvorak. Hon har komponerat sånger, för soloröst, manskvartett, kör etc samt musik för kammarensemble.      

Read Me

Dalberg, Nancy

Nancy Dalberg (1881-1949), Mullerup, Danmark    Koncentrerade sig efter 1918 mest på kammarmusik och sånger, eventuellt beroende på de begränsade möjligheterna att få orkestermusik uppförd.   Mer info ›   Musikexempel: Scherzo for string orchestra, op. 6 (1914), Fantasy Piece for cello and piano (1915) Two Orchestral Pieces, opus number 9 (1918) Nancy Dalbergs musik      

Read Me

Dickinson-Auner, Mary

Mary Dickinson-Auner (1880-1965), Irland

Read Me

Edwall, Agnes

Agnes Edwall (f. Norström), 1869–1951, Sverige Född i Uppsala, gift med prästen och sedermera kyrkoherden i Sundsvall, Waldemar Edwall. Död i Stockholm. Övriga biografiska uppgifter f n okända. Hon har komponerat ett antal sånger för röst och piano samt ett pianostycke (Vårfantasi).      

Read Me

Ellicott, Rosalind

Rosalind Frances Ellicott (1857–1924), England Studerade piano vid Royal Academy of Music, London, och komposition för Thomas Wingham. Hon började med att komponera större verk för kör och orkester (bl a för musikfestivalen i Gloucester), men övergick senare till att skriva för kammarensemble. Få av hennes kompositioner är bevarade; bara ett par kantater, en pianotrio och ett antal sånger.   Mer info ›     […]

Read Me

Emingerová, Kateřina

Kateřina Emingerová (1856-1937), Tjeckien Pianist, musikpedagog och skribent, kompositör. Studerade i unga år bl a för Bedrich Smetana, Frank Skroup, Adolf Čech m fl samt senare vid Hochschule für Musik, Berlin. Hon undervisade vid musikkonservatoriet i Prag 1890-1928. Hon var mycket produktiv som skribent (ett stort antal böcker, artiklar, essäer) men hann även komponera ett rad pianoverk, kammarmusik, sånger för röst och piano, körverk, och orkestermusik.    

Read Me

Everest Freer, Eleanor

Eleanor Everest Freer (1864–1942), USA Studerade sång och komposition, i Philadelphia, New York och senare i Chicago. Hon grundadade Opera in Our Language Foundation samt American Opera Society of Chicago. Hon har komponerat elva operor och mer än 150 sånger.   Mer info ›        

Read Me

Ewart, Florence

Florence Maud Ewart (1864–1949), Storbritannien /Australien Violinst, kompositör och musikpedagog. Debuterade redan som 14-åring som konsertviolinist i Albert Hall, London. Studerade vid Royal College of Music, Lonodon, och senare i Leipzig och Berlin. Reumatiska besvär satte stopp för violinstkarriären. Studerade komposition för Ottorini Respighi och hon komponerade efter 1929 sex operor, ett stort antal sånger och musik för kammarensemble.   Mer info ›     […]

Read Me

Fahlstedt, Jenny

Jenny Oscaria Amanda Fahlstedt (1853-1906), Sverige  Operettsångerska, sångpedagog och tonsättare. Studerade vid Stockholms Musikkonservatorium och senare för Pauline Viardot i Paris. Åter i Stockholm grundade hon en sång- och musikskola. Hon har bl a komponerat åtskilliga romanser och ett antal sånger och visor.          

Read Me

Faisst, Clara

Clara Mathilda Faisst (1872-1948), Tyskland Kompositör och författare. Studerade vid Karlsruhe-konservatoriet samt i Berlin för Max Bruch. Hon har komponerat mer än 100 verk, för kör, soloröst och kammarensemble.              

Read Me

Faltis, Evelyn

Evelyn Faltis (1887-1937), Böhmen (nuv. Tjeckien) Studerade musik i Paris och senare vid Musikakademien i Wien. Första kvinnliga solist- och körrepetitören vid Bayreuth. Har komponerat orkestermusik (Hamlet, symfoniskt poem, Phantastische Sinfonie),  pianokonsert, kammarmusik, körmusik, sånger samt musik för orgel.   Mer info ›          

Read Me

Ferrari, Gabrielle

Gabrielle Ferrari (1851-1921), Frankrike/Italien Kompositör och pianist. Hon studerade komposition i Paris för bl a Charles Gounod och Théodore Dubois. Hon har skrivit tre operor (Le Tartare, La dernier amour, Le Cobzar), musik för orkester och kammarensemble.          

Read Me

Folville, Juliette

Eugénie-Emelie Juliette Folville (1870- 1946), Belgien Pianist, violinist, dirigent, kompositör och musikpedagog. Stiderade violin för bl a Charles Malherbe och debiterade 1879. Hon har komponerat en opera (Attala), musik för soloinstrument, kör och verk för kammarensemble.        

Read Me

Francis Hood, Helen

Helen Francis Hood (1863–1949), USA Pianist, kompositör och musikpedagog. Studerade i Boston, senare även i Berlin. Hon har komponerat musik för piano, violin och cello.              

Read Me

Frensel Wegener, Bertha

Bertha Frensel Wegener, född Koopman (1874-1953), Nederländerna Kompositör och musikpedagog. Studerade piani vid musikkonservatoriet i Amsterdam, komposition för Bernhard Zweers. Hon har komponerat sånger och kammarmusik.          

Read Me

Fromm-Michaels, Ilse

Ilse Fromm-Michaels (1888-1986), Tyskland Pianist och kompositör. Studerade vid Hochschule für Musik, Berlin, och senare vid Sternsches Konservatorium, Berlin. Hon hade först en karriär som konsertpianist. Under andra världskriget förbjöds utgivning och framförande av hennes kompositioner. Hon har komponerat musik för piano samt sånger.   Mer info › (på tyska)      

Read Me

Galeotti, Margherita

Margherita Galeotti (1867- efter 1912), Italien Pianist och kompositör. Studerade komposition och piano i Florens och i Bologna. Hon turnerade som konsertpianist i Europa. Har skrivit bl a pianostycken, en pianotrio, sonater för violin samt cello.              

Read Me

Garella della Morea de Cardenas, Vincenza

 Vincenza Garella della Morea de Cardenas (1859–ca 1890), Italien Född i Valeggio, Pavia. Studier för kompositören Carlo Pedrotti (i Verona) och senare pianostudier för Giovanni Sgambati (i Rom). Hon har komponerat flera operor, symfonisk musik, samt musik för kammarensemble.    

Read Me

Gerrish-Jones, Abbie

Abbie Gerrish-Jones (1863–1929), USA Kompositör, librettist och musikskribent. Fick piano- och kompositionsundervisning från tidiga år. Hon har skrivit libretto och musik till en opera (Priscilla), 1887, och även skrivit musiken till ytterligare en opera. Hon har även komponerat sånger och pianoverk.            

Read Me

Gow, Dorothy

Dorothy Gow (1893-1982), Storbritannien Studerade vid Royal College of Music i London (bl a för Ralph Vaughan Williams) och för Egon Wellesz i Wien, men hade redan före sina studier där haft debutsuccé med några av sina verk. Hon har komponerat musik för kammarensemble.          

Read Me

Griebel
 Wandall
, Thekla


Thekla
 Griebel
 Wandall
 (1866‐1940), Danmark Kompositör, pianist och författare. Studier vid bl a Musikkonservatoriet, Köpenhamn. Har komponerat ett 100-tal verk, främst sånger och pianostycken, men även symfonisk musik, balettmusik och opera (Skjön Karen).        

Read Me

Hall, Pauline

Pauline Hall (1890-1969), Norge  Norsk pianist, musikkritiker och tonsättare. Studerade i Norge och i Paris, där hon kom i kontakt med Stravinskij och fransk impressionism. Länk: mic.no

Read Me