Gunnlaugsdóttir, Elín

Elín Gunnlaugsdóttir, Island (1965)

Organist, musiklärare och tonsättare. Har studerat vid Musikhögskolan i Reykjavik och vid Royal College of Music, Haag. Verksam främst inom kör- och kammarmusik.