Els Aarne, fr o m 1940 Else Janovna Paëmurru, (1917-1995), Estland

Estnisk tonsättare och pedagog. Född i Makiivka i Ukraina och studerade vid konservatoriet i Tallin, tog sin pedagogexamen 1939, 1942 pianistexamen och 1946 sin tonsättarexamen under Heino Eller. Hon har skrivit mycket kammarmusik, särskilt intresserade hon sig för violoncello och kontrabas. Hon har även skrivit två symfonier.

Mer om Els Aarne ›
(Estonian Music Information Center)