Pascale Criton (1954), Paris, Frankrike
Arbetar framförallt med kommarmusik där hon undersöker ljudets variationer genom olika speltekniker, omstämning, ljudsyntes och spatialisation.
Passionerad av ljudets kontinium mötte hon Gilles Deleuze vilket så småningom ledde till doktorsavhandlingen: Totalkromatik och ljudkontinium.
Webbplats: www.pascalecriton.com ›