Erika Fox (1936), StorbritannienErica_Fox

Tonsättare och pedagog, född i Wien, emigrerade med sin judiska familj till England 1939. Har studerat komposition vid Royal College of Music, London, och senare för Harrison Birthwistle. Hon komponerar musik för kammarensemble, orkester samt för scen.