Lucile_GretryLucile Grétry (1772–1790), Frankrike

Tonsättare, dotter till kompositören André Grétry och konstnären Jeanne-Marie Grandon. Hon utbildades i komposition av sin far. Musikaliskt underbarn, som exempelvis vid 14 års ålder komponerade en opera (comique), Le mariage d’Antonio. Hon komponerade en andra opera kort därpå, Toinette et Louis. Dog i tuberkulos vid 17 års ålder.