Dorothy Gertrude Howell (1898–1982), Storbritannien 

Engelsk kompositör och pianist från Birmingham. Hon började komponera vid 13 års ålder och fick när hon var 16 år börja studera piano och komposition vid Royal Academy of Music i London. År 1919, bara 21 år gammal, framfördes hennes symfoniska dikt Lamia i The Proms. Dorothy Howell var både en framstående pianist, skicklig pedagog och har komponerat mer än 130 verk.