Lou Koster (1889-1973), Luxemburg

Pianist och kompositör. Studerade vid Luxemburgs Musikkonservatorium fram till 1906. Var senare violin- och pianopedagog vid samma skola. Hennes kompositioner var ända fram till 2003 i privat ägo och de flesta var inte kända utanför en inre krets. Hon har komponerat flera hundra verk: 14 orkesterverk, 31 pianostycken, 162 sånger (varav 22 med orkestersats), musik för kammarensemble, 44 körstycken m m.