Maddalena Laura Lombardini Sirmen (1745-1818), Venedig, Italien

Föddes i en fattig familj som snart lämnade Maddalena till ett barnhem och flickskola, där musiken stod i centrum. Hon blev skicklig violinst som imponerade på Guiseppe Tartini som kom att fortsätta bekosta hennes violinstudier. Gifte sig med violinsten Ludovico Sirmen, med vilken hon turnérade flitigt. Under senare år fortsatte hon som soloviolinst och spelade över hela Europa och i Ryssland.