Gertrud Maria Mell (1947), Ed, Dalsland

Tonsättare, sjökapten, organist, körledare. Utbildad i instrumentation och orkesterdirigering vid Musikkonservatoriet i Lund, organist- och kantorsexamen, skepparexamen/sjökaptensexamen.

Har komponerat fyra symfonier, stråkkvartett, kammarmusik, körverk, piano- och orgelverk, sånger (bl a Dalslandssången), symfoniska dikter.