Albertina Fredrika (Ika) Peyron, (1845‐1922)

Tonsättare, pianist och organist. Studerade för Ivar Hallström, Stockholm, samt några år under 1860-talet i London. Tillbaka i Stockholm studier för Jan van Boom, Josef Dente och Emil Sjögren. Komponerade först under pseudonym, Ika resp Ika Peyron. Har skrivit ett 40-tal verk; sånger, körstycken, musik för piano och ett stycke för kombinationen orgel – piano (”In der Dämmerung”).