Louise_ReichardtLouise Reichardt (1779–1826), Tyskland

Kompositör och sångförfattare, dotter till kompositören Juliane Reichardt. Fick musiklektioner av sin far och senare av Johann Frederich Clasing. I Hamburg undervisade hon i musik, utbildade körer och komponerade, främst sånger.