Amanda Schmidt (ca 1890-  ), Sverige

Musiklärare och kompositör. Verksam i Linköping de första decennierna på 1900-talet. Hon har bl a komponerat ett antal stycken för piano, samt dans- och salongsmusik, bl a en Polka Mazurka för salongsorkester (finns på Statens musikbibliotek).