Johanna Senfter (1879–1961), Tyskland

Föddes och var bofast i Oppenheim. Har studerat komposition för Iwan Kron, violin för Adolf Rebner, piano för Karl Friedberg. Orgelstudier vid Dr. Hoch’s Konservatorium i Frankfurt am Main.Från 1908 studerade hon för Max Reger. Hon har komponerat totalt 134 verk:  nio symfonier, 26 verk för orkester samt verk för piano, violin, viola och cello.