Susan Spain-Dunk, (188-1962), England

Violinist och tonsättare. Studerade vid Royal Academy of Music i London och återkom senare till skolan för att undervisa i komposition och harmonilära. Hon har komponerat ett stort antal orkesterverk (och även dirigerat flera av dem); dessutom musik för kammarensemble samt ett par soloverk för piano.