Johanna (Hanna) Amalia Brooman (1810–1887), Sverige

Musik- och språklärare i Stockholm; lärare vid Kungl Teaterns elevskola och vid teaterns balettskola. Har komponerat sånger, bl a Norrlänningens hemlängtan (Hvi längtar du åter, 1839) och samlingen Tre sånger (1844).