Gloria Coates (1938), USA och Tyskland

Född i Wisconsin, USA, men har under längre tid varit bosatt i Tyskland. Har skrivit ett stort antal verk  sedan början av 1960-talet för de flesta typer av ensembler, inkl 15 symfonier, nio stråkkvartetter, ett stort antal sånger etc. Som genombrottsverk räknas Music on Open Strings från 1973 (premiär 1978).

 

Mer info