Sarah Hopkins (1958), Australien

Kompositör och cellist. Hon arbetar och verkar för s k holistisk musik, som vill vara i samklang med universum och det australiska landskapet. Många av henns kompositioner utnyttjar cellon, övertonssång, handklockor och ljudrör. Hon skriver för kör i alla format.

Webbplats ›