Maja Linderoth (f. 1989), Sverige/Norge

Från Göteborg, för närvarande är baserad i Oslo. Hon började studera komposition med Per Magnusson i Stockholm 2011, fortsatte med studier vid Gotlands Tonsättarskola 2012-2014 och 2018 fick hon en kandidatexamen i komposition vid Norska musikhögskolan i Oslo, där hon studerade med Eivind Buene, Maja S K Ratkje, Trond Reinholdtsen, Henrik Hellstenius och Kaija Saariaho. Den sista terminen av sin kandidatutbildning spenderades som Erasmus+ utbytesstudent vid Universität der Künste i Berlin, Tyskland, där hon studerade med Daniel Ott.

Sonatform denaturerad prosa, för vokalkvartett, är baserad på den svenske diktaren Gunnar Ekelöfs text. Utsågs att representera Norge vid World Music Days i Nya Zeeland 2020.