Gunilla Lowenstein (1929-1981)

Gunilla Lowenstein föddes 1929 i Uppsala och växte upp i Lund. Efter studenten flyttade hon till England och utbildade sig åren 1954-58 vid Guildhall School of Music till piano- och teorilärare. Hon belönades med skolans kompositionspris 1958. Därefter fortsatte hon sina kompositionsstudier för Mattyas Seiber, som då gällde som den främste förmedlaren av moderna kompositionstekniker i London (han var f ö lärare till en rad framstående kompositörer, bl a Ingvar Lidholm som studerade för honom våren 1954).

1960 uruppfördes hennes opus 3, Swedish-Hungarian Variations för orkester, av Norrköpings orkesterförening – ett infallsrikt verk med originellt formförlopp som använder sig av metamorfostekniken. Tyvärr skulle det dröja länge innan hon fick en ny chans att skriva för orkester: 1970 tillkom Music for Strings och 1980 Tellus Mater (inspelat på Caprice 1266). Hennes övriga verk – allt som allt rör det sig om ett trettiotal kompositioner – är fördelade på pianoverk, kammarmusik och sånger.

Ingen av hennes 38 kompositioner föreligger i tryck, men alla har uppförts offentligt, såväl i England som i Sverige.