Carin Malmlöf-Forssling (1916-2005) 

Tonsättare och pianopedagog, verksam i Falun från 1952. Studerade piano för Gottfrid Boon och komposition för Nadia Boulanger. Hon invaldes 1970 som första kvinna i Föreningen Svenska Tonsättare (FST). Hennes kompositioner omfattar orkester- och kammarmusik, pianoverk och en lång rad vokala verk. Bland hennes senare märks Biblia Dalecarlica för recitation, sopran, tenor, blandad kör och klarinett (1971) och Tre latinska sentenser för sopran, flöjt, horn och piano (1986). 2002 grundade hon en stiftelse i sitt eget namn, med syfte att stimulera det svenska konstmusiklivet.