Fanny Mendelssohn Hensel (1805-1847), Tyskland
Fanny Hensel var tysk pianist och tonsättare, syster till Felix Mendelssohn-Bartholdy som hon både konstnärligt och mänskligt stod mycket nära. Hennes bror uppmuntrade hennes tonsättande men var emot publicerande av hennes verk. De två syskonen fungerade som bollplank och rådgivare åt varandra. Som barn undervisades hon i piano av sin mor Lea men studerade senare piano för Ludwig Berger och Marie Bigot. Teori och komposition studerade hon för C.F. Zelter.

På 1830-talet blev hon huvudfiguren i en blomstrande musikalisk salong till vilken hon skrev de flesta av sina kompositioner. Hennes sista komposition, sången Bergeslust skrevs den 13 maj 1847, dagen innan hennes plötsliga död till följd av en stroke.

Noter och ev. inspelning se: www.fannyhensel.de

Musikexempel:
Bergeslust

Bergeslust