Berta Teodora Concordia Önnerberg-Malling (1886-1980), Sverige

Musiklärare och kompositör. Lärde sig spela piano vid femårsåldern och utbildade sig senare vid Musikkonservatoriet, Stockholm. Hon var första kvinnan som blev ansluten till Stim (1923) samt var med och grundade SKAP (Föreningen Svenska Kompositörer av Populärmusik). Hon har komponerat mycket underhållningsmusik, för piano och sång, dans- och salongsorkester.