Nyberg Bentancor, Ylva

Ylva Nyberg Bentancor (1967), Berlin Arbetar framför allt med ljudkonst i kombination med kammarmusik, men har även skrivit musik för orkester och film.   Webbplats ›   Musikexempel: Footprints för saxofonkvartett och band 2008/09, beställningsverk från Svenska Rikskonserter Footprints_ynb.mp3      ...
Läs mer

Olin, Elisabeth

Elisabeth Olin, född Lillström (1740-1828), Stockholm En av Sveriges första professionella sångare, Sveriges första infödda operaprimadonna. Hovsångerska, skådespelare och kompositör. Första kvinnliga ledamoten (nr. 85) i Kungl Musikaliska Akademien, 1782. Hon arbetade vid Stora Bollhuset och senare vid Kungliga Teatern i Stockholm. Konsertsångerska från 1761. Första egna kompositionen ingick i ”Gustaviade. Hjältedikt i tolv sånger”, 1768.          ...
Läs mer

Önnerberg, Berta

Berta Teodora Concordia Önnerberg-Malling (1886-1980), Sverige Musiklärare och kompositör. Lärde sig spela piano vid femårsåldern och utbildade sig senare vid Musikkonservatoriet, Stockholm. Hon var första kvinnan som blev ansluten till Stim (1923) samt var med och grundade SKAP (Föreningen Svenska Kompositörer av Populärmusik). Hon har komponerat mycket underhållningsmusik, för piano och sång, dans- och salongsorkester.      ...
Läs mer

Otter, Augusta von

Augusta von Otter (1869—1946), Sverige Född Rosenquist af Åkershult/Gyllensvaan, senare gift Bergström. Hon har komponerat ett par sånger för röst och piano. Under tiden hon var bosatt i Djursholm ska hon ha hjälpt Alice Tegnér med den första sångsamlingen för barn, Sjung med oss, Mamma!.        ...
Läs mer

Palmér, Catharina

Catharina Palmer (1963) Tidiga studier i violin, piano och orgel. 1998 avslutade hon sin utbildning vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, med diplom i komposition (för bl a Sven-David Sandström, Pär Lindgren, Per Nørgård i Köpenhamn och Don Freund i USA). Fick Kungl Musikaliska Akademiens utlandsstipendium, vilket förde henne till Indiana University, USA. En av grundarna till gruppen Opus 96, som består sju kvinnliga tonsättare.   Mer info ›        ...
Läs mer

Persson, Helena

Helena Persson (1975), Sverige Ljudkonstnär verksam i Sverige och internationellt, som genom åren har arbetat med ljud ur flera perspektiv såsom installationer, arkitektur, musik, film, dans etc. Kompositionerna och ljudkonstverken har ofta en tydlig rumslig koppling, är av flerkanalig, platsspecifik karaktär, baserade på fältinspelningar från omgivningen.   Webbplats ›      ...
Läs mer

Pettersson, Krystyna

Krystyna Pettersson (1930–2018), Stockholm, Sverige Tonsättare, pianist, pedagog. Utbildning i musikteori och komposition  i Polen. Bor i Sverige sedan 1970 och har kompletterat sin musikutbildning samt arbetat som pedagog.  Skriver kammarmusik för olika instrument och besättningar med fokus på accordeon, piano, sånger, visor och körer m. m.   Mer info ›   Musikexempel: Mazurka_nr1_opus1_K_Pettersson.mp3 Mazurka nr 1, opus 1 Hagring_K_Pettersson.mp3 Hägring A_la-Carte_K_Pettersson.mp3 A la Carte för trio                ...
Läs mer

Peyron, Ika

Albertina Fredrika (Ika) Peyron, (1845‐1922) Tonsättare, pianist och organist. Studerade för Ivar Hallström, Stockholm, samt några år under 1860-talet i London. Tillbaka i Stockholm studier för Jan van Boom, Josef Dente och Emil Sjögren. Komponerade först under pseudonym, Ika resp Ika Peyron. Har skrivit ett 40-tal verk; sånger, körstycken, musik för piano och ett stycke för kombinationen orgel – piano (”In der Dämmerung”).        ...
Läs mer

Rasch, Ingrid

Ingrid Rasch (1926-1995), Sverige Pianopedagog och tonsättare. Studerade piano för bl a Gottfrid Boon och senare för Inger Wikström vid Nordiskt musikkonservatorium. Verksam bl a som pianolärare vid musikskolan i Huddinge. Hon har komponerat musik för kammarensemble, solostycken, sånger samt körmusik (sammanlagt drygt 40 verk).   Se RepertoarBanken ›        ...
Läs mer

Rehnqvist, Karin

Karin Rehnqvist (1957), Nacka  Komponerar kör-, orkester- och kammarmusik samt opera. Har också gjort musik till dans, film och teater. Ledamot av Kungl Musikaliska Akademien. Professor i komposition vid Kungl Musikhögskolan, Stockholm. Webbplats ›   Musikexempel: Salve Regina – Heavenly Queen, för kör och instrumentalensemble; Nederlands Kamerkoor, Nieuw Ensemble, dir Ed Spanjaard SalveRegina_HeavenlyQueen Solsången, för sångerska, två recitatörer och kammarorkester;  Lena Willemark, Nordiska Kammarorkestern Sundsvall, dir Niklas Willén Solsangen1B_xtr Beginning, för pianotrio; Kungsbacka pianotrio Beginning_xtr2        ...
Läs mer

Roos, Anna Maria

Anna Maria Roos (1862-1938), Sverige Författare, lärare, tonsättare, teosof. Studerade vid Högre lärarinneseminariet, Stockholm 1879-81. Redaktionssekreterare i Ord och Bild, ordförande i Nya Idun. Hon har komponerat ett antal barnvisor, sånger med piano och sagospelet Arabia land.          ...
Läs mer

Rosenberg, Susanne

Susanne Rosenberg (1957), Sverige Arbetar som sångerska, kompositör, forskare och pedagog sedan 1980-talets början. Har framförallt skrivit musik för sångensembler och kör, både arrangemang och kompositioner. Som sångerska sjunger hon framför allt folkmusik i egna grupper men också nutida musik, t ex uruppfört många verk av Karin Rehnqvist. Har också arbetat mycket med kombinationen röst och teater och skrivit musik i produktioner av Leif Stinnerbom, Peter Oskarsson m fl.   Webbplats ›        ...
Läs mer

Sandels, Ellen

Ellen Sandels,  f. Carlström (1859-1931), Sverige Kompositör och författare. Skrev framför allt pianostycken, som hon bl a publicerade i den tidskrift hon startat och gav ut 1901-13, Damernas Musikblad (en tidning som främst vände sig till pianospelande kvinnor i de borgerliga hemmen).      ...
Läs mer

Santesson, Alma

Alma Santesson, f. Lindberg (1857-1928), Sverige Körsångare i Filharmoniska Sällskapet, Stockholm. Har komponerat ett antal stycken, men bara en marsch för piano, komponerad 1891, har kunnat spåras. Ett orkesterverk, Alla Kosacca, finns i Statens musikbibliotek.        ...
Läs mer

Schmidt, Amanda

Amanda Schmidt (ca 1890-  ), Sverige Musiklärare och kompositör. Verksam i Linköping de första decennierna på 1900-talet. Hon har bl a komponerat ett antal stycken för piano, samt dans- och salongsmusik, bl a en Polka Mazurka för salongsorkester (finns på Statens musikbibliotek).      ...
Läs mer

Settels, Roberta

Roberta Settels (1929-2014), Sverige Född i New York. Kompositör och formgivare. Har bl a studerat vid Julliard School, New York, IRCAM, Paris (tillsammans med Iannis Xenakis och Pierre Boulez), samt varit verksam vid Elektronmusikstudion, Stockholm. Har skrivit ett stort antal elektroakustiska verk, musik för tv och radio m m.          ...
Läs mer