Moe, Benna

Benna Olufine Charlotte Moe (1897–1983), Danmark Organist och kompositör, även verksam som pianist och sångerska. Har bl a studerat orgel som privatist vid Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Köpenhamn. Hon har komponerat för orkester, balett (Hybris), kammarensemble samt musik för orgel. Dessutom ca 200 sånger. Mer info ›...
Läs mer

Munktell, Helena

Helena Munktell (1852-1919) Pianist och tonsättare. Gjorde sig ett namn som tonsättare redan vid sin debutkonsert 1885 där hon bland annat framförde sina egna stycken. Studerade för Vincent d'Indy, Johan Lindegren och komposition för Ludwig Norman samt studerade i Paris 1877-1879. Det var också där hon nådde störst framgång, då hennes djärva harmonik ansågs svårsmält i Sverige. Stilistiskt är hennes musik besläktad med nyromantisk. Hennes ballad Isjungfrunskriven för baryton och orkester, komponerad 1889, framfördes i Paris och hennes opera I Firenze spelades i Stockholm 1889 och räknas som den första operan av en svensk kvinnlig tonsättare. 1915 blev Helena Munktell ledamot i Kungl. Musikaliska Akademien och en av stiftarna till Föreningen Svenska Tonsättare. Hennes musik betraktades vid debutkonserten som musikaliska pärlor, ”rik på överraskande vändningar och håller sig tätt till huvudtonarten, men där ackorden blir omväxlande genom en mängd förhållningar, genomgångstoner och andra prydnader i fransk stil”. Hennes djärva harmoniska sats, kom att betraktas som svårsmält i Sverige och Tyskland, men Frankrike kom att bli det...
Läs mer

Önnerberg, Berta

Berta Teodora Concordia Önnerberg-Malling (1886-1980), Sverige Musiklärare och kompositör. Lärde sig spela piano vid femårsåldern och utbildade sig senare vid Musikkonservatoriet, Stockholm. Hon var första kvinnan som blev ansluten till Stim (1923) samt var med och grundade SKAP (Föreningen Svenska Kompositörer av Populärmusik). Hon har komponerat mycket underhållningsmusik, för piano och sång, dans- och salongsorkester.      ...
Läs mer

Oosterzee, Cornélie van

Cornélie van Oosterzee (1863-1943), Nederländerna Född i Jakarta, Indonesien. Studerade pian0 från 16 års ålder i Holland, senare i Stuttgart och Berlin. Hon har komponerat bl a en opera (Das Gelöbnis), orkesterverk och musik för piano samt kammarensemble.   Mer info (på holländska) ›        ...
Läs mer

Otter, Augusta von

Augusta von Otter (1869—1946), Sverige Född Rosenquist af Åkershult/Gyllensvaan, senare gift Bergström. Hon har komponerat ett par sånger för röst och piano. Under tiden hon var bosatt i Djursholm ska hon ha hjälpt Alice Tegnér med den första sångsamlingen för barn, Sjung med oss, Mamma!.        ...
Läs mer

Pejačević, Dora

Dora Pejačević (Pejacsevich) (1885–1923), Kroatien Kompositör, född i Budapest. Fick sina första pianolektioner av mor, grevinnan Lilla Vay de Vaya. Började komponera vid 12 års ålder, fortsatta musikstudier i komposition och violin i Zagreb, Dresden och München. Hon har komponerat över 100 verk, de flesta i sen-romantisk stil; sånger, pianostycken, kammarmusik, samt flera verk för symfoniorkester (för orkester och piano, en symfoni, en ouvertyr och en konsertant sinfonia).   Mer info och lyssningsexempel ›      ...
Läs mer

Peyron, Ika

Albertina Fredrika (Ika) Peyron, (1845‐1922) Tonsättare, pianist och organist. Studerade för Ivar Hallström, Stockholm, samt några år under 1860-talet i London. Tillbaka i Stockholm studier för Jan van Boom, Josef Dente och Emil Sjögren. Komponerade först under pseudonym, Ika resp Ika Peyron. Har skrivit ett 40-tal verk; sånger, körstycken, musik för piano och ett stycke för kombinationen orgel – piano (”In der Dämmerung”).        ...
Läs mer

Pravossudovic, Natalia

Natalia Pravossudovic, äv. Natalia Pravossudovitj,  Natalie Prawossudowitsch (1899–1988), Ryssland – Tyskland – Italien Kompositör och pianist född i Wilna, Ryssland (numera Vilnius, Litauen). Påbörjade sina musikstudier  i Sankt Petersburg, lämnade Ryssland av politiska skäl och fortsatte kompositionsstudierna 1928 vid Preußischen Akademie der Künste, Berlin. Gick i mästarklass hos Arnold Schönberg och fick under berlinåren en rad av sina verk uppförda. Flyttade av hälsoskäl 1931 till Merano, Italien. Hon har komponerat ett stort antal verk för piano, för soloröst och piano, för kammarensemble, orkesterverk, däribland tre symfonier.   Mer info ›            ...
Läs mer

Reisserová, Julie

Julie Reisserová (1888-1938), Tjeckien Kompositör, dirigent, musikkritiker och poet. Hon började studera piano och sång men fortsatte senare med studier i komposition i Prag och Bern. Dirigentstudier i Paris för Albert Roussel och Nadia Boulanger. Hon har bl a komponerat orkestermusik, pianomusik och solosånger.            ...
Läs mer

Renié, Henriette

Henriette Renié (1875–1956), Frankrike Harpist, pedagog och kompositör. Studerade harpa vid Paris Conservatoire för Alphonse Hasselmans (examinerades vid 12 års ålder). Studerade komposition för bl a Jules Massenet. Hon har komponerat flera soloverk för harpa samt för kammarensemble. Renié räknas som en pionjär inom konsten att spela harpa.   Mer info ›      ...
Läs mer

Rennes, Catharina van

 Catharina van Rennes (1858-1940), Nederländerna Kompositör och sångpedagog. Efter en karriär som konsertsångerska grundade hon en sångskola för barn. Har komponerat kammarmusik och sånger för solo- och flera röster. Även sångkompositioner för barn samt har utgivit en populär barnsångbok.              ...
Läs mer

Respighi, Elsa

Elsa Respighi, f. Olivieri-Sangiacomo (1894-1996), Italien Sångare och kompositör, gift med Ottorino Respighi (till vilken hon hade varit kompositionselev). Skrev balettmusik utifrån O Respighis Ancient Airs and Dances Suites. Hon fullföljde även makens sista opera, Lucrezia.   Mer info ›          ...
Läs mer

Rodrigo, Maria

Maria Bellido Rodrigo (1888-1967), Spanien Kompositör och pianist. Studerade Musik vid Madrid Conservatorium och återvände 1933 som professor i sång och instrumentalensemble. Lämnade Spanien vid spanska inbördeskriget (1939) och flyttade till Bogota, Colombia.Har komponerat pianomusik, kammarmusik, tre operor, två operetter samt orkestermusik. Tillsammans med Pablo Casals grundade hon Musikkonservatoriet i Puerto Rico.        ...
Läs mer

Roos, Anna Maria

Anna Maria Roos (1862-1938), Sverige Författare, lärare, tonsättare, teosof. Studerade vid Högre lärarinneseminariet, Stockholm 1879-81. Redaktionssekreterare i Ord och Bild, ordförande i Nya Idun. Hon har komponerat ett antal barnvisor, sånger med piano och sagospelet Arabia land.          ...
Läs mer

Ruta, Gilda

Gilda Ruta Cagnazzi (1856-1932), Italien och USA Pianist, kompositör och musiklärare. Studerade musik och kompostion för sin far samt för Saverio Mercadante. Hon var framgångsrik pianist. Blev tidigt änka (vid 27 års ålder) flyttade till New York och började därefter sitt komponerande. Har skrivit mer än 125 verk, mycket för piano och orkester, för röst och instrument men även opera.   Mer info ›            ...
Läs mer

Sandels, Ellen

Ellen Sandels,  f. Carlström (1859-1931), Sverige Kompositör och författare. Skrev framför allt pianostycken, som hon bl a publicerade i den tidskrift hon startat och gav ut 1901-13, Damernas Musikblad (en tidning som främst vände sig till pianospelande kvinnor i de borgerliga hemmen).      ...
Läs mer

Santesson, Alma

Alma Santesson, f. Lindberg (1857-1928), Sverige Körsångare i Filharmoniska Sällskapet, Stockholm. Har komponerat ett antal stycken, men bara en marsch för piano, komponerad 1891, har kunnat spåras. Ett orkesterverk, Alla Kosacca, finns i Statens musikbibliotek.        ...
Läs mer

Sarnecka, Jadwiga

Jadwiga Sarnecka (1883–1913), Polen Kompositör och framstående pianist. Studerade bl a för Władysław Żeleński, Felicjan Szopski och förmodligen Henryk Melcer. Hennes musik uppskattades inte av samtiden, vilket inte fick henne att upphöra med komponerandet. 1910 fick Sarnecka andra pris för Ballade vid en kompositionstävling som anordnades med anledning av hundraårsminnet av Chopins födelse. Hon avled i tuberkulos.    ...
Läs mer

Schjelderup, Mon

Mon (Marie Gustava) Schjelderup (1870–1934), Norge Kompositör, pianist och pianopedagog. Studerade piano för Agathe Backer Grøndahl och senare piano och musikteori vid Kungl musikhögskolan i Berlin samt vid musikkonservatoriet i Paris, för Jules Massenet. Hon har  fram till 34 års ålder komponerat ett fyrtiotal sånger, pianostycken, musik för kammarensemble och för orkester. Den återstående delen av sitt liv var hon psykiskt sjuk.            ...
Läs mer

Schmidt, Amanda

Amanda Schmidt (ca 1890-  ), Sverige Musiklärare och kompositör. Verksam i Linköping de första decennierna på 1900-talet. Hon har bl a komponerat ett antal stycken för piano, samt dans- och salongsmusik, bl a en Polka Mazurka för salongsorkester (finns på Statens musikbibliotek).      ...
Läs mer

Sehested, Hilda

Hilda Sehested (1858-1936), Danmark Studerade musik i Köpenhamn och i Paris, orgel för Ludvig Birkedal-Barfod och komposition för Orla Rosenhoff vid musikkonservatoriet i Köpenhamn. Hon har komponerat ett stort antal sånger samt musik för kammarensemble, orkester och en opera (Agnete og Havmanden).   Mer info ›                    ...
Läs mer

Senfter, Johanna

Johanna Senfter (1879–1961), Tyskland Föddes och var bofast i Oppenheim. Har studerat komposition för Iwan Kron, violin för Adolf Rebner, piano för Karl Friedberg. Orgelstudier vid Dr. Hoch's Konservatorium i Frankfurt am Main.Från 1908 studerade hon för Max Reger. Hon har komponerat totalt 134 verk:  nio symfonier, 26 verk för orkester samt verk för piano, violin, viola och cello.      ...
Läs mer

Smyth, Ethel

Ethel Smyth (1858-1944), Storbritannien Brittisk tonsättare och ledare av suffragetrörelsen. Född och uppvuxen i London studerade i Leipzig för bland andra Carl Reinecke. Där träffade hon exempelvis Dvořák, Grieg och Tjajkovskij. Hon ansåg dock studierna undermåliga och lämnade Leipzig och fortsatte privat för Herzogenberg genom vilken hon träffade Clara Schumann och Brahms. Vid återkomsten till England 1890 framfördes hennes Serenad i D på Chrystal Palace och följande år hade Mässa i D premiär på Albert Hall (mässan går i samma stil som Brahms Ein Deutsches Requiem). Dessa verk etablerade Smyth som den mest framstående kvinnliga tonsättaren i sin tid. Smyths repertoar innehåller kammarmusik, körverk, symfonier och opereror  (mest känd The Wreckers, 1906). Länk: wikipedia...
Läs mer